Navigácia

Nedeľa 29. 3. 2015

Testovanie 9 - 2015

Základné informácie o Testovaní 9 - 2015 viac ...

Harmonogram Testovania 9 - 2015.

Fotogaléria

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 29.3.2015)
Miroslav Olejár (mravček)
Počet návštev: 669934

Vitajte na stránke našej školy!

Drahí žiaci a rodičia,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, známky a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína 18. – 20. marca 2015

  19.marec 2015 bol pre Adriánu Regrutovú ozajstným sviatkom umeleckého slova. V silnej konkurencii 24 recitátorov 4. – 6.ročníka  obsadila krásne druhé miesto. Zaujala prednesom prózy Mojka, Jojka a Komínová striga. Porotu presvedčila istým vystupovaním, príjemným hlasom, smelým pohľadom, dobre zvoleným a deklamačne zvládnutým textom.

 • Európa v škole

  Motto: EURÓPA POMÁHA  - POMÁHA EURÓPA?

         Pod záštitou  Rady Európy, Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prebieha v tomto školskom roku už 62.ročník medzinárodného projektu Európa v škole pre žiakov základných, stredných a umeleckých škôl. Je zameraný na celú škálu vzdelávacích, výchovných predmetov a aktivít /literárne práce, výtvarné práce, multimediálne práce; individuálne i kolektívne/.

 • Výsledky školského kola Hviezdoslavovho Kubína 2015

  I.kategória (1. - 3. ročník):

  Poézia: Martina Beňová (1.miesto), Klára Fidermáková (2.miesto)

  Próza: Lívia Fedoreková (1.miesto), Nina Čajková (2.miesto)

 • Objavovanie ľudskosti v snežnej krajine

         V dňoch 17. - 20 . februára 2015 sa uskutočnil základný lyžiarsky kurz pre žiakov školy. Dvanástka odvážlivcov a pán riaditeľ vytvorili na svahu i v penzióne výborný kolektív. Hlavný cieľ - zvládnutie základných pohybových štruktúr a špeciálnych pohybových zručností v zodpovedajúcich terénnych a snehových podmienkach - bol splnený. Žiaci tvorili jednoliatý team, v ktorom nebolo miesta pre povyšovanie sa, nebolo v ňom miesta pre nedisciplinovanosť a nedodržiavanie dohodnutých pravidiel. Od prvého okamžiku na svahu i v príjemnom penzióne prevládala skvelá nálada, boli sme viditeľní medzi žiakmi z iných škôl Prešovského i Košického kraja. Hodiny strávené na vleku i na svahu každého presvedčili, že vzájomná pomoc a disciplína sú základom bezpečného pobytu v horskom prostredí. Práve zásluhou uvedených faktorov všetci žiaci zvládli predpísané učivo, pravda s malými rozdielmi, zvládli náročnú slalomovú i zjazdovú trať pri pretekoch, s drobnými škrabancami zvládli aj chvíle oddychu po výcviku a takmer bez problémov sa naučili dodržiavať večierku i budíček. Prekvapení boli aj pracovníci penziónu, ktorí konštatovali, že napriek drobným hlučnostiam boli deti disciplinované, v izbách vládol primeraný poriadok a ich správanie bolo takmer podľa dohodnutých pravidiel. Chutná a pestrá strava spôsobili  straty bufetárov, lebo naším cieľom bola predsa len lyžovačka... Čas ubehol veľmi rýchlo, návrat do školy bude bezbolestný, lebo škola nás opäť privíta až po darovaných jarných prázdninách.

 • Do galérie 02/2015 boli pridané fotografie.

 • Pripomenutie si oslobodenie obce

            Krásne slobodné roky si pripomenuli účastníci tradičného spomienkového stretnutia na počesť oslobodenia obce Hniezdne. Už úctyhodných sedemdesiat rokov uplynulo od chvíle, kedy aj obec Hniezdne nastúpila cestu budovania krásnej prítomnosti. Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pod „krídlami“ pani Fecenkovej pripravila v úzkej spolupráci so základnou školou a materskou školou nádherné podujatie plné milých i menej príjemných spomienok, hier, detičky opäť predviedli svoj spevácky i tanečný talent, fitnessáci svoje akrobatické umenie a stolní tenisti sa výrazne priblížili k vyššiemu ping-pongovému levelu. Milé podujatie bolo obohatené mimoriadne chutnou kapustnicou, množstvom všakovakých dobrôt s dominanciou  moravských koláčov i drobnými cenami pre vystupujúcich budúcich umelcov a športovcov. Sympatická tradícia musí mať svoje rovnako sympatické pokračovanie, lebo nič od oslobodenia po  krásnu súčasnosť sme nedostali zadarmo...

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hniezdne 244
  Hniezdne 244
 • +421 524283751

Fotogaléria